Dla Rodziców

PLAN DNIA

6:45–8:30-Schodzenie się dzieci do przedszkola – rozmowa nauczyciela z rodzicami dzieci;swobodna zabawa dzieci według własnych zainteresowań;praca z zespołem dzieci lub indywidualna kompensacyjno – wyrównawcza,praca z dzieckiem zdolnym

.8:45–9:00-Toaleta – mycie rąk,przygotowanie do śniadania.

9:00–9:20-Śniadanie;Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłków.

9:20–9:30-Czynności higieniczne – mycie zębów.

9:30–10:00-Zajęcia dydaktyczne:zajęcia rozwijające i doskonalące kompetencje językowe,matematyczne,doskonalenie sprawności manualnej rąk,spotkania z przyrodą,wycieczki,spotkania z ciekawymi ludźmi,ćwiczenia praktycznego życia.

10:00–11:00-Zajęcia ponadprogramowe,koła zainteresowań

11:10–11:30-Obiad –pierwsze danie.

11:30–12:30-Pobyt na świeżym powietrzu,spacery,wędrówki piesze,zabawy i ćwiczenia ruchowe.

12:30–12:40-Przygotowanie do obiadu.

12:40–13:00-Obiad – ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami oraz doskonalenie umiejętności kulturalnego spożywania posiłków.

13:10–14:20-Maluchy – Leżakowanie i sen – bajkoterapia,muzykoterapia
Starszaki – zajęcia edukacyjne,pobyt na świeżym powietrzu.

14:20–14:30-Przygotowanie do podwieczorku.

14:30–14:50-Podwieczorek.

14:50–16:15-Rozchodzenie się dzieci – zabawy swobodne w kącikach zainteresowań,zabawy integracyjne,ruchowe,tematyczne ze śpiewem,manipulacyjne,konstrukcyjne,indywidualne i grupowe,gry dydaktyczne.