Opłaty

Czesne miesięczne

Opłacane jest z góry, przelewem na konto przedszkola do 5 dnia każdego miesiąca – 370 PLN.

Wpisowe

Jednorazowa opłata wpłacana po podpisaniu umowy i rezerwacji miejsca – 300 PLN.
W ramach miesięcznego czesnego zapewniamy:
  • opiekę nad dziećmi w wieku od 2,5 do 6 lat,
  • zajęcia od poniedziałku do piątku w godz. 6.45 – 16.15,
  • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną,
  • realizację programu zatwierdzonego przez MEN,
  • całodzienne wyżywienie, 4 zbilansowane, zdrowe posiłki,
  • wycieczki i imprezy przedszkolne,
  • bezpłatne zajęcia adaptacyjne.
  • pakiet zajęć ponadprogramowych,
  • 4 kółka zainteresowań.

Opłaty dodatkowe

Ubezpieczenie dziecka około 20 PLN rocznie.
Karty pracy na cały rok szkolny około 70 PLN rocznie.
Zdjęcia wykonywane przez firmę zewnętrzną ok 30 PLN za album -zakup dobrowolny dwa, trzy razy w ciągu roku.
Teatrzyk ok 10 PLN trzy –cztery razy do roku.

Koszty związane z przygotowaniem np. stroju na bal karnawałowy itp. rodzice ponoszą we własnym zakresie.
Koszty związane z wydarzeniami w ciągu roku np. wycieczki, dzień dziecka ustalane są z rodzicami przed zaplanowanymi działaniami.

 

1. Nie chcemy, by którekolwiek z dzieci czuło się u nas pokrzywdzone lub pominięte, dlatego wszystkie uczestniczą we wszystkich zajęciach, bawią się, uczą i rozwijają wspólnie.

2.Czesne pokrywa całkowity koszt pobytu dziecka w przedszkolu przez 9 godzin dziennie- rodzic nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z wyżywieniem i pakietem zajęć ponadprogramowych.

3.W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu czesne w następnym miesiącu pomniejszane jest o odliczenia za dni nieobecności zgodnie z zapisami umowy *.